Български   3636 NGOs
NGO Profile

National Network for Children

National Network for Children

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Библиотека

Доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето в България

Eurochild Child Guarantee Taskforce. Recommendations for the Child Guarantee National Action Plan in Bulgaria

Гаранция за детето е създадена от ЕК за да осигури достъп до жилище, храна, здравопазване и образование за всяко дете в риск от бедност и социално изключване в ЕС. Докладът за прилагането й в България показва публичните политики и мерки в подкрепа на децата.

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 240 от 11-19 юни 2015 г.

Тема на броя: Национална мрежа за децата застава зад актуализацията на Националната здравна стратегия

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 239 от 11-19 юни 2015 г.

Тема на броя: Представители на Национална мрежа за децата участваха в Девети годишен форум за правата на детето и специално събитие на тема „Приоритизиране на достъпа до правосъдие за всички деца в Европа и отвъд нея“