Български   3462 NGOs
NGO Profile

Sofia Development Association

Sofia Development Association

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
International and European issues, policies and research
Other
 
Mission
Създадохме Асоциация за развитите на София ( Sofia – DA) за да подпомогнем и насърчим постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители и насърчава връзката между образование, наука и бизнес.
 
Organization Targets
Нашите основни задачи са:* Да насърчаваме създаването на партньорства, както на национално, така и на международно ниво, с цел развитието на модерна, достъпна и сигурна градска среда в София;

* Да подпомагаме проектната дейност на Столична община, като предоставяме информация, обучения и консултираме процеса на изработване и управление на проекти;

* Да подпомагаме събирането и анализирането на данни за градското развитие на София, мониторинг и оценка на ефективността на планираните и провежданите общински политики, привличането и използването на експертиза от научни институти и центрове, висши учебни заведения, неправителствени организации, частни компании и лица;

* Да сътрудничим на Столична община в провеждането на обществени кампании, като на национално, така и на международно ниво.

Last Project

Year:
Регионален форум „Бъдещето на политиката на сближаване в Европа: приносът на балканските столици”
 
Description:
Столична община съвместно с Асоциация за развитие на София организира дискусионен регионален форум за бъдещето на кохезионната политика на ЕС, съвместно с кметовете на Анкара, Белград и Скопие и с подкрепата на кметовете на Букурещ и Атина.
През месец ноември 2010г. Европейската комисия публикува Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка за Заключенията от петия доклад за бъдещето на политиката на сближаване. С тази публикация Комисията стартира процес на широко консултиране, които продължава до 31 януари 2011г.. Консултативният процес цели да включи всички заинтересовани страни в дебата за бъдещето на кохезионната политика на ЕС 2014 -2020. В процеса на нейното изменение голямо значение ще има фактът, че предстои присъединяване на нови държави към ЕС. В този контекст е необходимо бъдещите принципи на кохезионната политика да бъдат обсъдени със съседните на България и ЕС държави-кандидатки (Турция и Македония) и потенциалния кандидат Сърбия. В същото време препоръчително е дебатът да се води при спазване на принципа на субсидиарност: позициите по кохезионната политика да се изработват на местно ниво. Столичните градове имат специфична роля – те са както отделни местни власти, така и двигатели на растежа за съответните си държави.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000

History

- Седмица на отворените врати в Столична община 25 – 29 октомври 2010 - Тази година за първи път Столична община съвместно с Асоциация за развитие на София организира Седмица на отворените врати. Нашата основна цел беше да насърчим партньорството между общинската администрация, жителите на София, бизнеса и неправителствените организации за устойчивото и европейско развитие на нашия град. Седмицата на отворените врати започна с идеите на децата от София за това как да изглежда българската столица след 10 години и завърши с идеите на Фондация „ЖАР” каква е възможната стратегия София 2020.

- „Европейска седмица на мобилността” от 16 до 22 септември 2010г. - Асоциация за Развитие на София бе един от организаторите на кампанията „Европейска седмица на мобилността” заедно със Столична община, Министерство на околната среда и водите, Център за градска мобилност, и в партньорство с много неправителствени организации. Кампанията премина под мотото „Пътувай разумно, живей по-добре" и се проведе от 16 до 22 септември.