Български   3636 NGOs
NGO Profile

Citizen Participation Forum

Citizen Participation Forum

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
 
Mission
Работим за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.
 
Organization Targets
Стратегическа целОвластяване на гражданите, промяна на обществените нагласи и насърчаване на гражданското участиеСпецифични целиДокато следваме тази голяма стратегическа цел, си поставяме по-малки, които да постигаме крачка по крачка. Стремим се към въвеждането на работещи механизми за гражданско участие, така че разумните предложения от страна на граждани и граждански организации да оказват влияние върху политиките на местно и национално ниво. Друга наша цел е да засилим участието на ФГУ в процесите на формулиране на политики на европейско и международно ниво. Грижим се също и за мрежата – да я развием устойчиво, да изградим позитивен публичен образ и да повишим капацитета и мотивацията на членовете ни.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000