Български   3636 NGOs
NGO Profile

Citizen Participation Forum

Citizen Participation Forum

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 
Video
 

Библиотека

Индекс на гражданското участие 2021

Сдружение „Форум Гражданско участие“ изготвя индекс на гражданско участие като следи периодично три негови взаимосвързани аспекта. От една страна – средата, в която то се развива – при какви условия и на каква нормативна база протича диалогът между граждани и институции. От друга страна – колко често и какви инструменти използват гражданите и организациите, за да се включат в процеса на вземане на решения. И най-вече – какъв е ефектът от прилагането на различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални власти и решенията, които те вземат.

Затъмненият референдум

Публикацията представлява анализ на кампанията за национален референдум 2016 г.

Download document