Български   3462 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Donors` Forum

Bulgarian Donors` Forum

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Библиотека

Даренията и дарителите за 2009г. и 2010 г. по данни на Националната агенция за приходите

Български дарителски форум прави ежегоден преглед на данните от НАП за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ. Тук БДФ предлага сравнителен преглед за 2009 и 2010 година – обеми, тенденции, дарители и получатели.
Download document

Календар на членовете на БДФ за месец април

Всеки месец Български дарителски форум представя актуални събития на своите членове, свързани с дарителските им проекти и програми.
Download document

9 брой на електронен бюлетин на Български дарителски форум, на тема "Доброволчество"

Всеки месец Български дарителски форум изпраща електронен бюлетин, който предлага информация за добри практики и проекти в полето на благотворителността, предоставя пространство за дебати и позиции по различни проблеми, свързани с дарителството. Абонирайте се за бюлетина на БДФ на: http://www.dfbulgaria.org/about/view/35