Български   3520 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Donors` Forum

Bulgarian Donors` Forum

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Библиотека

Преглед на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, ползвали данъчни облекчения през 2009 и 2010 г.

Български дарителски форум предлага сравнителен преглед на обеми, тенденции, дарители и получатели.

Download document

Календар на събитията на членовете на БДФ за месец април 2011 г.

Всеки месец Български дарителски форум представя актуални събития на своите членове, свързани с дарителските им проекти и програми.

Download document