Български   3520 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Donors` Forum

Bulgarian Donors` Forum

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
 
Mission
Според устава на БДФ основната цел на сдружението е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива дарителството в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя форум за контакти между дарителите, обмен и съгласуване на дарителски политики.
 
Organization Targets
а)да свързва в мрежа дарителските организации, работещи в или за България;

б)да утвърждава етични стандарти и други механизми за саморегулация на нестопанския сектор;

в)да подпомага обмяната на опит и информация за резултатите от дейността на българските и чуждестранни неправителствени организации, работещи в сферата на дарителството, активни на територията на Република България.

г)да подпомага формулирането и съгласуването на дарителски политики на национално и международно ниво на базата на надеждно установени приоритети, динамично следващи промените в средата;

д) да помага за изграждането на капацитета на дарителите;

е)да работи за подобряването на социално-психологическия климат за дарителство, както и на правната рамка за дарителството;

ж)да насърчава гъвкавите (надпроектни) взаимодействия между неправителствените организации при формулирането на общи приоритети и инициативи за промени в законодателството и в институционалните практики;

з)да стимулира процеса на развитие на местното дарителство.

Last Project

Year:
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2015 – 2019
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
над 500 000

History

Най-сериозните постижения на БДФ през последните години се определят от членовете и екипа като:

• Поемането на водеща роля в набирането и разпределението на средства за подпомагане на пострадалите от природни бедствия през 2014;

• Премахването на ДДС върху дарителските СМС-и;

• Успешното управление на ДМС и повишаването на обема на дарените средства;

• Ролята на БДФ в дейността и управлението на Фонда за лечение на деца.