Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

Форум за глокална промяна

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2018

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
Габрово

Пощенски код
5300

Адрес
ул. Иван Гюзелев 1А

Телефони
0896258866

Ел. поща
forum@glocalchange.org

Интернет страница
https://glocalchange.org/

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил