Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Международна младежка камара – България

Международна младежка камара – България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ММК

Година на регистрация в съда
2011

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. „Георги С. Раковски“ 160, ет. 5, ап. 21

Телефони
, 00359 883 596 497

Ел. поща
contact@jci.bg

Интернет страница
http://www.jci.bg

Лице за контакт
Ана Николова