English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
СДП БАЛКАНИ
Година на регистрация:
1992
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1421
Адрес:
бул. Драган Цанков 8, Биологически факултет на СУ
Телефони:
0888751684
Ел. поща:
office@balkani.org
Интернет страница:
http://balkani.org
Facebook профил:
Виж Facebook профилa
Видео канал:
Виж видео канала

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА "БАЛКАНИ"
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
831467860
Адрес:
бул. "Драган Цанков" 8
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch