English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в национална среща на ученическите съвети и парламенти "Ученическият съвет като градивен елемент в училище"

 

П О К А Н А
 за участие в национална среща на ученическите съвети и парламенти

"Ученическият съвет като градивен елемент в училище"

21-23.10.2016 г.

Хасково, хотел "Родопи"


       

Съюз на учениците в България, с подкрепата на община Хасково, организира национална среща на ученическите съвети и парламенти на 21-23 октомври в град Хасково, като част от поредица национални срещи, които ще бъдат проведени с домакинство от различни общини. Основните цели, принципи, мотивация и начин на организиране на тези национални срещи можете да откриете в специална презентация на този линк.

Участие в срещата ще вземат 56 ученици (по двама от всяка област), заедно с още 10 ученици от хасковски училища, на възраст между 14-19 години, които са амбицирани да помогнат за по-добро образование и повече ученическо участие в процесите на взимане на решения.

На срещата ще бъдат поканени като официални гости министърът на образованието и науката г-жа Меглена Кунева, представители на местната власт, представители на директорската, учителската, родителската и студентската общности; неправителствени организации с предмет на дейност ученическо и младежко, гражданско участие; представители на OBESSU и други.

Националната среща на ученическите съвети и парламенти ще бъде своеобразно съчетание от неформални обучителни практики, дискусионни панели, подготовка на обща национална инициатива за 17 ноември, театрално изкуство, структурен диалог, дарителска инициатива и забавни начини за опознаване. Програма на събитието можете да откриете в прикачен файл.

Наред с това ще се обсъдят настоящите проблеми в системата на средното образование, представени през ученическата гледна точка.

Очакваните резултати от срещата са :

  • подпомагане ефективното взаимодействие и комуникация между ученическите представителства в училищата на България;
  • повишаване нивото на компетентност в сферата на ученическото самоуправление и участие; 
  • обединяване около общоученическа кауза под формата на инициатива за международния ден на учениците;
  • консолидиране на ученическото мнение по основни въпроси, касаещи гарантирането на повишено ученическо участие;
  • привличане на общественото внимание върху процесите на ученическо самоуправление и тяхната важност за развитието на активно гражданско общество;
  • осъществяване на качествена комуникация между представителите на ученически съвети/парламенти и държавните и местни власт.

Програма на срещата.Източник: СНЦ "Съюз на учениците в България" , 20 септември 2016 г.