English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Македонската неправителствена организация кани участници от България за обучение по менторство

 
Македонската неправителствена организация кани участници от България за обучение по менторство


Македонската неправителствена организация „Младите можат" търси петима участници от България за обучение по менторство в Охрид - с. Велестово, от 30 май до 5 юни. Обучението се провежда по Програма ЕРАЗЪМ+ и всички разходи се поемат от организаторите. Ще участват представители от България, Северна Македония, Гърция и Сърбия.

Повече информация можете да намерите в информационния пакет
INFOPACK

За контакти:
info@youthcan.org.mk
Project coordinator: Dijana Micevska
dijana.micevska@icloud.com