English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма D.E.M.O. набира кандидати

 

Програмата „D.E.M.O." на European Alternatives/Европейски Алтернативи има за цел да насърчи и улесни активното участие на широка мрежа от европейски граждани чрез обучение и практически действия в контекста на предстоящите европейски избори през 2024 г.

Започна подбора на 50 участници от поне 8 държави (Австрия, България, Чехия, Гърция, Словакия, Словения, Румъния, Швеция и други), които да участват в програмата „D.E.M.O.". Избраните кандидати ще получат необходимите инструменти за преосмисляне на демокрацията в техните местни общности и за насърчаване на демократичното участие. Проектът ще постигне това чрез поредица от осем обучения: 2 присъствени и 6 онлайн, придружени от допълнителни неформални сесии за споделяне на умения, обмен на опит между равнопоставени партньори, менторски сесии и др. След процеса на обучение участниците ще бъдат насърчени да изпълнят две дейности в своите местни общности, които да ангажират други хора, въз основа на уменията, придобити чрез съдържанието на обучителните сесии.

Някои от тези дейности могат да бъдат създаване на артистични творби, записване на подкаст/видеокаст, семинари, лекции и др. Освен това проектът ще бъде представен като част от програмата на значими събития в цяла Европа през 2023-2024 г. „D.E.M.O." ще ангажира конкретно хора, които често се чувстват недостатъчно представени в своето населено място и чийто глас остава нечут, когато дойде време за политически и социални решения, като например жени, цветнокожи, мигранти, представители на ЛГБТИК+ общността и др.

Отворената покана е за:
- 50 активисти;
- няма конкретно изискване за възраст;
- граждани или жители на следните държави (но не само): Австрия, България, Гърция, Словакия, Словения, Румъния, Чехия, Швеция;
- хора, които искат да разширят уменията си в областта на: организиране на общности, фасилитиране, политически събрания, политическо художествено творчество, създаване на подкастове, видеопродукция.

Към поканата и формуляра за кандидатстване: https://euroalter.com/open-call-for-d-e-m-o-democracy-elections-mentorship-organizing-programme/.

Кандидастването е до 30 юни 2023 г.