English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационният ден за отворените покани по Програма LIFE за 2023 г. ще се проведе на 31 август

 
Информационният ден за отворените покани по Програма LIFE за 2023 г. ще се проведе на 31 август

На 31.08.2023 г. от 10:00 ч. екипът на Националното звено за контакт ще проведе информационен ден за отворените покани за подаване на проектни предложения по Програма LIFE за 2023. Събитието ще се проведе онлайн, като предварителния дневен е наличен тук.  

Можете да заявите получаването на линк за включване в срещата на официалния и-мейл на Националното звено за контакт: lifencp@moew.government.bg.


Източник: Програма LIFE