English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Избор на членове за участие в Граждански съвет към Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото

 
НПО и работодателски организации могат да подават заявление за участие в 14-дневен срок, считано от 1 септември 2023 г. до 15 септември 2023 г., включително.

Кандидатите могат да бъдат:
  • НПО с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • НПО с опит в съдебната реформа;
  • НПО в сферата на медийния плурализъм;
  • Организации на работодателите, признати на национално равнище.

За повече подробности натиснете тук.