English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Станете членове на НАПОС

 

Националната асоциация на председатели на общински съвети кани новоизбрани председатели и ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ да станат членове на Асоциацията, създадена в Несебър през 2000 г.

За контакти:тел.0898349910 и e-mail – napos2000@abv.bg