English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за организиране на събития „Европейски морски ден 2024 г. в моята страна"

 

Европейската комисия отправя покана за организиране на местни, регионални, и национални събития в страните от Европа, които да съпътстват Европейския морски ден 2024 г., който ще се проведе на 30-31 май 2024 г. в гр. Свендборг, Дания. Събитията по поканата могат да бъдат организирани из цяла Европа в периода от 1 април до 31 октомври 2024 г. Кандидатства се онлайн в срок до 29 февруари 2024 г. Събитията могат да се проведат физически, виртуално, или хибридно. Възможни са около 20 типа събития. Организатори могат да бъдат публични органи, фирми, неправителствен  и организации, академични структури, изследователски организации, и други.

 https://maritime-day.ec.europa.eu/news/bring-european-maritime-day-your-country-2024-2023-12-04_en

Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2024 г.