English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Пространство за срещи, обучения, събития, практики и дори изложби

 
 

Ако имате нужда от пространство за срещи, обучения, събития, практики и дори изложби, ние и нашата зала в центъра на София ще Ви посрещнем.

Залата е комфортна за между 12 и 25 човека в завсимост от формата и нуждата от работно място.

Намираме се на изхода на метростанция Сердика, в сърцето на стара София - пешеходната част на улица Пиротска.

За кафе паузите разполагаме с кухня, фоайе и балкон.

Наем голяма зала
50 лв./час до три часа
40 лв./час над три часа
за двудневни, регулярни или по-продължителни събития цената се договаря индивидуално

*Мултимедия, микрофони, озвучение, флипчарт дъска са включени в цената .

Кафе паузи и обяд
- индивидуални оферти при запитване

Aдрес:
гр. София, ул. "Княз Борис I" №133, ет. 1

За повече информация – Таня Симеоновска тел. 0888/905253, office@cie-bg.eu

100% от приходите отиват за изграждане на Зеления образователен център в с. Стъргел, а ние сме усмихнати и отзивчиви домакини.