English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отворена покана: CELA търси преводачи

 
Отворена покана: CELA търси преводачи

Фондация „Следваща страница“ се присъедини към международния проект за развитие на таланти CELA - Connecting Emerging Literary Artists. CELA свързва начинаещи писатели от 11 европейски страни с начинаещи преводачи чрез майсторски класове, примерни преводи, менторство, презентации и срещи на живо.

Проектът има за цел да предложи равни условия на литературни творци от пазарите на малки езици в Европа да изградят международна кариера, да достиганат до международна публика и да развият професионалните си умения.

За третото издание на инициативата, Къща за литература и превод търси начинаещи преводачи, които да се включат в CELA от септември 2024 до юни 2027.

Поканата е отворена за преводачи, работещи с езиковите комбинации:
 • испански - български 
 • италиански - български 
 • украински - български 
 • полски - български 
 • нидерландски - български (2 позиции)
 • сръбски - български 
 • словенски - български 
 • чешки - български 
 • румънски - български 
Какво предлага програмата:
 • Платени задания за превод на 6 примерни прозаични текста от изгряващи писатели на изходния език на преводача;
 • Глас при избора на участващи в проекта писатели;
 • Публикуване на преводите на уебсайта на CELA и в други литературни платформи в Европа;
 • 4 международни онлайн майсторски класа по практически теми за професионално развитие;
 • Комплект инструменти за професионална комуникация с фотопортрет и биография на преводача;
 • Менторска програма - работа с утвърден преводач в същата езикова комбинация и с литературен консултант;
 • 2 срещи на екипа на живо в София;
 • 2 работни седмици за всички участници в проекта на живо в Торино, Италия от 29 януари до 2 февруари 2025 г. и в Брюксел, Белгия; 
 • 2 посещения на литературен фестивал в страната на целевия език;
 • Платено и наставлявано задание за представяне на поне един от вашите писатели;
 • Контакти в международна мрежа от над 300 писатели, преводачи и литературни организации в Европа.
Допустими кандидати:
 • Литературни преводачи на художествена или нехудожествена проза на български език;
 • Издадени минимум 1 и максимум 3 литературни превода в утвърдено литературно списание или в българско издателство;
 • Езикова компетентност между ниво ЛТ2: Средно напреднал и ЛТ3: Млад професионалист според Референтната рамка PETRA-E за образованието и подготовката на литературните преводачи;
 • Завършен академичен курс по литературен превод и/или с доказан потенциал чрез програми за литературен превод и с литературни поръчки или публикации през последните години;
 • С желание и възможност за приоритизиране на участието в проекта и съсредоточено време за дейностите по проекта;
 • Способност и желание за общуване с партньорските организации и с другите участници (официалният език на проекта е английски).
Участието в проекта е безплатно, но изисква ангажимента на преводачите. Разходите за пътуване, настаняване и дневни за дейностите, които ще се случват на живо, се покриват от CELA. 

Партньорските организации в проекта са:
 • Book Arsenal, Украйна
 • deBuren, Белгия
 • Passa Porta, Белгия
 • Scuola Holden, Италия
 • Krakow Festival Office, Полша
 • FILIT, Румъния
 • KROKODIL, Сърбия
 • GOGA, Словения
 • Escuela de Escritores, Испания
 • Czech Literary Centre, Чехия
 • Wintertuin, Нидерландия
Всяка организация ще избере писатели и преводачи, които ще създадат мрежа от 165 международни литературни творци и ще участват в проекта заедно.

Документи за кандидатстване (на английски език): 
 • Актуална автобиография (максимум 1 стр. A4), която съдържа трите ви имена, данни за контакт, къде живеете и работите в момента, информация за образованието и досегашния ви опит като преводач, заедно с линкове към преводите ви;
 • Мотивационно писмо (максимум 1 стр. A4), което обяснява защо кандидатурата ви е подходяща и какво се надявате да спечелите от участие в проекта;
 • Препоръка (максимум 1 стр. A4) от утвърден преводач, който е в състояние и желае да бъде ваш ментор по време на програмата (това е платена работа и CELA ще сключи договор с него/нея).
Документите за кандидатстване се изпращат в PDF до Адриана Иванова с тема на писмото ‘CELA open call’.
Краен срок за кандидатстване: 29 феврурари 2024 г. 

При въпроси, разгледайте сайта на CELA или се свържете с Адриана Иванова.

Комисия от професионалисти от екипа на проекта, алумни и редактори на CELA ще избере 3-ма кандидати, като вземе предвид горепосочените критерии. За CELA приобщаването е важно и се стреми да избира участници, които са представителни за нашите разнообразни общества.