English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отворена покана: CELA търси писатели

 
Отворена покана: CELA търси писатели

Фондация „Следваща страница“ се присъедини към международния проект за развитие на таланти CELA - Connecting Emerging Literary Artists. CELA свързва начинаещи писатели от 11 европейски страни с начинаещи преводачи чрез майсторски класове, примерни преводи, менторство, презентации и срещи на живо.

Проектът има за цел да предложи равни условия на литературни творци от пазарите на малки езици в Европа да изградят международна кариера, да достиганат до международна публика и да развият професионалните си умения.

Какво предлага програмата:
 • Превод на откъс от последния ви роман на 10 европейски езика;
 • Публикуване на откъса на уебсайта на CELA и в други литературни платформи в Европа;
 • 2 международни онлайн майсторски класа по практически теми за професионално развитие;
 • Менторска програма;
 • Комплект инструменти за професионална комуникация с фотопортрет и биография на всеки писател;
 • Среща на екипа на живо в София;
 • Работна седмица за всички участници в проекта на живо в Торино, Италия от 29 януари до 2 февруари 2025 г.;
 • Посещение и представяне на литературен фестивал в една от участващите в проекта страни;
 • Контакти в международна мрежа от над 300 писатели, преводачи и литературни организации в Европа.
Допустими кандидати:
 • Писатели на художествена или нехудожествена проза на български с издадени минимум 1 и максимум 3 произведения от българско издателство;
 • Автори на литературна творба, която или не е превеждана на чужд език, или на не повече от 1 от езиците по проекта;
 • Предимство е завършен курс по литература и/или творческо писане;
 • Желание и възможност за приоритизиране на участието в проекта и съсредоточено време за дейностите по проекта;
 • Способност и желание за общуване с партньорските организации и с другите участници (официалният език на проекта е английски).
Не отговаряте на тези критерии към момента? Ще публикуваме нова отворена покана за писатели през есента на 2026 г. за участие в проекта. Регистрирайте се за бюлетина на CELA, за да получавате новини.

Участието в проекта е безплатно, но изисква ангажимента на преводачите. Разходите за пътуване, настаняване и дневни за дейностите, които ще се случват на живо, се покриват от CELA. 

Партньорските организации в проекта са:
 • Book Arsenal, Украйна
 • deBuren, Белгия
 • Passa Porta, Белгия
 • Scuola Holden, Италия
 • Krakow Festival Office, Полша
 • FILIT, Румния
 • KROKODIL, Сърбия
 • GOGA, Словения
 • Escuela de Escritores, Испания
 • Czech Literary Centre, Чехия
 • Wintertuin, Нидерландия
Всяка организация ще избере писатели и преводачи, които ще създадат мрежа от 132 международни литературни творци и ще участват в проекта заедно.

Документи за кандидатстване (на английски език): 
 • Актуална автобиография (максимум 1 стр. A4), която съдържа трите ви имена, данни за контакт, къде живеете и работите в момента, информация за образованието ви и досегашния ви опит като писател;
 • Мотивационно писмо (максимум 1 стр. A4), което обяснява защо кандидатурата ви за CELA е подходяща и какво се надявате да спечелите от участие в проекта;
 • Откъс от последното ви произведение (максимум 2500 думи), който ще ви представя като участник в проекта.
Документите за кандидатстване се изпращат в PDF до Адриана Иванова с тема на писмото ‘CELA open call’.
Краен срок за кандидатстване: 29 феврурари 2024 г. 

При въпроси, разгледайте сайта на CELA или се свържете с Адриана Иванова.

Комисия от професионалисти от екипа на проекта, алумни и редактори на CELA ще избере 3-ма кандидати, като вземе предвид горепосочените критерии. За CELA приобщаването е важно и се стреми да избира участници, които са представителни за нашите разнообразни общества.