English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар с насоки за кандидатстване по програма „Еразъм+“

 

Уебинар с насоки за кандидатстване, Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 20.02.2024 г./ 05.03.2024 г.

Център за развитие на човешките ресурси организира онлайн информационни семинари (уебинари) с насоки за кандидатстване по Програма „Еразъм+“.  Ако желаете да участвате, моля да попълните регистрационните форми по-долу, както следва:

За участие в уебинар по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, който ще се проведе на 30 януари 2024 г. от 10:30 ч
За участие в уебинар по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Младеж“ и DiscoverEU, който ще се проведе на 31 януари 2024 г. от 10:30 ч
За участие в уебинар по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Спорт“, който ще се проведе на 1 февруари 2024 г. от 10:30 ч
За участие в уебинар по Програма „Еразъм+“, КД2, всички сектори, който ще се проведе на 7 февруари 2024 г. от 10:30 ч.

Регистрации ще се приемат до два дни преди деня на провеждане. Потвърждение за участие и линк за достъп ще Ви бъдат изпратени в деня преди уебинара.

Такса за участие не се изисква.

Технически изисквания за използване от потребители:

Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон с операционна система Windows, Linux, iOS или Android; Браузър – Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge, последни версии; Работещи микрофон, слушалки /тонколони; Инсталирана последна версия на Java (минимум 7.51u);

Екипът на ЦРЧР


Източник: Център за развитие на човешките ресурси