English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стани доброволец в читателски клуб с възрастни хора от дом в Пловдив

 

Стани доброволец в Четящи(ТЕ)* - проект на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра - България" и помогни на възрастните хора от Дом за стари хора „Свети Василий Велики" в град Пловдив да преоткрият любовта към четенето и литературата! 

Ако:
 • си на възраст от 16 до 30 години;
 • имаш интерес към литературата;
 • си готов/а да отделиш по няколко часа месечно, за да посещаваш възрастните хора в социална институция в Пловдив;
 • имаш желание да работиш в екип заедно с други доброволци - твои връстници;
 • живееш в Пловдив или околността, за теб ще е по-лесно да се включиш.

Не е нужно да имаш предишен опит като доброволец и/или при работа с възрастни хора.

Какво?

Основната идея на инициативата е да създаде Читателски клуб в Дом за стари хора „Свети Василий Велики" в град Пловдив. Участниците в срещите на клуба ще са възрастни хора, настанение там, които имат изразен интерес към литературата. С тях и в екип с други доброволци ще имате възможност заедно да четете и обсъждате различни литературни произведения. Възможно е допълнително да реализирате съвместни посещения на литературни четения и представяния на книги.

Кога и къде?

В периода м. март 2024 г. - м. август 2024 г. ще се провеждат по 2 срещи на Читателския клуб месечно. Срещите ще бъдат в предиобедните часове, като продължителността на една среща ще е 90 минути. Всяко посещение ще се провежда от 2-ма до 4-ма доброволци.

Какво ще получиш?
 • еднодневно обучение за доброволци преди началото на кампанията (ще се свържим допълнително с теб за дата);
 • подкрепа от екипа на Асоциацията и останалите доброволци при подготовка и планиране на  срещите на Клуба;
 • дневни разходи за всяка среща, в която се включиш;
 • Youthpass сертификат за доброволчество;
 • развити умения за общуване и работа в екип;
 • нови приятелства и забавни моменти;
 • и разбира се удовлетворение, че си запалил/а някого по четенето

Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2024 г. тук

След тази дата и ще се свържем с всички кандидати по имейл с информация за следващите стъпки.

Ако имаш въпроси, можеш да се обърнеш към нас на projects@bbbsbg.org или във Facebook

Очакваме с нетърпение да се присъединиш към нас!

***

„Четящи(ТЕ)" (с номер 2023-3-BG01-ESC30-SOL-000174096) е проект, изпълняван от Асоциация „Голям братм Голяма сестра - България" с финансовата подкрепа на програма Европейски корпус за солидарност на Европейската комисия.

Публикацията отразява единствено гледната точка на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.