English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационен ден за представяне на указания за кандидатстване по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие" на програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027 г.

 

Покана за участие в информационен ден за представяне на указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 г.

Управляващият орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. организира провеждане на информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г. 

Приоритет 1 покрива територията на десетте големи градски общини в страната: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград

Събитието ще се проведе онлайн на 16.02.2024 г. от 16:00 ч. Всички заинтересовани страни могат да вземат участие в срещата, след предварителна регистрация на ел. адрес в срок до 13.02.2024 г. Предварителни въпроси могат да бъдат изпращани в същия срок на посочения ел. адрес. 

Проектът на указания и пакетът с документи са публикувани за обществено обсъждане и са достъпни в секция „За обществено обсъждане“ .

Повече информация ще намерите на този линк.