English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Oбучение и обмен на опит по програма "Хоризонт Европа"

 
Oбучение и обмен на опит по програма ”Хоризонт Европа”

Министерството на образованието и науката организира обучение и обмен на опит по общи практически въпроси на кандидатстването и изпълнението на проекти по Хоризонт Европа. Лекторите са експерти от Европейската комисия. Работният език е английски. Предвидено е достатъчно време за въпроси от залата.
  • Кога: 28.02.2024г., сряда, 09:30-17:00 ч.
  • Къде: София, УНСС, Голяма конферентна зала
ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ

Източник: Хоризонт Европа