English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Втори инфоден за Първата покана за проектни предложения по програма „Интеррег VI-A Гърция - България" 2021 - 2027 г.

 


Краен срок за регистрация: 25 февруари 2024 г.

Събитието ще се проведе на 27 февруари 2024 г. в град Благоевград.

Всички подробности ще намерите на този линк.