English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за включване на деца в обучение на тема „Правото на участие в решения с обществено значение“

 
Покана за включване на деца в обучение на тема „Правото на участие в решения с обществено значение“


Сдружение SOS Детски селища България изпълнява проект „Заедно: Работа в партньорство с деца и младежи за по-добро включване на техните права в решения, свързани с преодоляване на последствията от Ковид-19 и други извънредни обстоятелства“, с финансиране от ЕС.

Целта на проект Заедно цел да допринесе за включването на правата на децата в отговор на кризисни ситуации в целия ЕС, като даде възможност на децата и младите хора, живеещи в уязвими семейства  и в алтернативна грижа, да участват пълноценно в решения на местно, регионално и национално ниво по всички въпроси, които ги засягат.

Сред вече постигнатите резултати на проекта са Разработено Ръководство за обучение на връстници и проведено обучение за млади обучители на връстници.

В началото на годината започна и организацията на обучения за деца (12-17 години) на тема „Правото на участие на деца в процесите на вземане на решения, включително такива с обществено значение“.

Отправяме покана за включване на деца и младежи в обученията за връстници, които планираме да организираме в гр. София. Целта на обучението е да овласти децата и младите хора като повиши знанията им относно правата на децата и процеса на участие. Обучители ще бъдат техни връстници, така че темата да бъде обсъдена на достъпен и разбираем език. Обучителите ще бъдат подкрепени от ментори и екипа на проекта.

Обучението ще се фокусира и върху това какво представлява участието и как то може да бъде реализирано по време на етапите на един процес на вземане на решение и ще представи на участниците инструменти, с помощта на които те да могат да планират, наблюдават и натрупат опит от участие в обществен процес.

Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, с осигурен обяд за участниците. Обученията ще се проведат в периода март-април 2024.

Целева група на обученията са деца (възрастова група 12-17 години), настанени в приемна и резидента грижа или деца от уязвими семейства/общности.

За повече информация, оставаме на разположение чрез контактите по-долу:
  • Марин Зарков, 0885999535, marin.zarkov@sosbg.org
  • Деница Аврамова, 0876110682, denitsa.avramova@sosbg.org