English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Агенцията за хората с увреждания организира онлайн събитие „Ден на отворените врати“

 

Във връзка с обявения от Агенцията за хората с увреждания конкурс за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, бихме искали да Ви уведомим, че на  06.03.2024 г., от 10.30 ч. ще се проведе онлайн събитие – „Ден на отворените врати“ за потенциални кандидатстващи по програмата. Събитието ще бъде под формата на уебинар в платформата ZOOM.

Програмата на събитието включва:

1.  Представяне на Програмата – Презентация;

2.  Въпроси и отговори.

Линк за срещата – https://us06web.zoom.us/j/81416152789 

Отправяме към всички заинтересовани лица  покана за включване в уебинара на посочената  дата.

Подробности за програмата може да видите тук: Агенция за хората с увреждания (government.bg)