English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Активно европейско гражданство за начинаещи. Събитие от младежи за младежи

 
Активно европейско гражданство за начинаещи. Събитие от младежи за младежи

Вълнува ли Ви как младите хора могат да се включат в демократичните процеси? По какъв начин се ангажират в борбата с климатичните промени? Защо е важно провеждането на свободни и честни избори? Как можем да се борим с дискриминацията и да насърчаваме приобщаването?

Ако тези теми са Ви интересни, заповядайте на събитие за младежи в един по-разчупен формат, организирано от Бюрото на Европейския парламент в България. То ще се проведе на 23 март от 10 до 12 ч. в Дома на Европа, ул. Г.С. Раковски 124 в София. Водещи ще бъдат четирима млади доброволци от „Заедно за ЕС“, които в момента са ученици от 11 клас на Френския лицей „Виктор Юго“. 

Всеки от тях ще представи една тема в рамките на 10 до 15 минути, като след всеки 2 теми ще има кратка дискусия с публиката. 

Темите са следните:
  • Участие на младите хора в демократичните процеси
  • Ангажираност на младите хора в борбата с промените в климата
  • Значението на свободните и честни избори
  • Борба с дискриминацията и насърчаване на приобщаването
Заповядайте, за да научите повече по тези въпроси и да дадете и собственото си мнение по тях.

Регистрацията е задължителна и местата са ограничени.