English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национален конкурс на тема „Сигурността, за която мечтая!"

 
Национален конкурс на тема „Сигурността, за която мечтая!”

Фондация „Общество и сигурност", провежда национален конкурс  за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!". 

Целите на конкурса са:  
 • Да се идентифицират разбиранията и интерпретациите на децата и младежите по темите  „сигурност и безопасност“.   
 • Да се визуализират имагинерни понятия и теми, касаещи личната сигурност и безопасност.
 • Да се постави фокус върху сигурността като базисна човешка потребност и ролята на средата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
 1. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 18 години
 2. Всеки участник/екип от участници може да се включи с до две творби - есе,  рисунка, авторски видеоклип или фотография, създадени специално за конкурса.
 3. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в сайта на Фондация „Общество и сигурност“ и ще бъдат част от информационна кампания за деца и младежи по темата „лична сигурност и безопасност“.
 4. Отличените като най-добри творби във всяка категория ще получат за награда телефон Xiaomi Redmi Note.
 5. Осигурен е награден фонд за първите три места във всяка категория.
РАЗДЕЛИ:

ПЪРВИ РАЗДЕЛ - конкурс за ЕСЕ

Критерии:
Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер 12
 

ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за ВИДЕОКЛИП

Критерии:
 • Клипът трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, създаден от  участника/участниците
 • Времетраене до 4 минути.
 • Разширението на готовия файл трябва да бъде MP4.
 • В клипа трябва да бъде включено заглавието на проекта и името на участника/екипа.
 • Резолюцията на видеото може да бъде една от следните: High Definition (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080).
 • Съотношение 16:9.
 • Клипът не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права.
 • Клипът не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран.
 • Озвучаването на клипа трябва да следва общия закон за авторски права. 

ТРЕТИ РАЗДЕЛ – конкурс за ФОТОГРАФИЯ

Критерии:
 • Снимката трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, направен от  участника/участниците
 •  Всички участващи снимки трябва да бъдат представени в дигитален формат с възможно най-високата разделителна способност.
 • Снимката трябва да е най-малко 1600 пиксела широка или висока (ако е хоризонтална или вертикална).
 • Снимката може да бъде черно-бяла или цветна. Разширението на файла - JPEG, PDF или PNG (RAW или PSD файлове не се приемат).
 • Забранено е снимка да бъде обработвана с цел изкривяване на обектите в нея (Общо подобряване на цвета, повишаване на контраст, цялостно изсветляване или затъмняване и изрязване на изображението са единствените приемливи подобрения).
 • Снимката не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права.
 • Снимката не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран.

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА 

Критерии:
 • Рисунките трябва да са с размери до 35/50 см
 • Няма ограничение в  средствата и техниките. Може да се използват свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники.
 • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират.
 • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
  • – лично и фамилно име на автора,;
  • – клас и училище;
  • – е-mail, точен адрес, телефон за контакт;
 •  Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. 

ВСЕКИ УЧАСТНИК/ЕКИП ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С АВТОРСКАТА СИ ТВОРБА:
 1. Име, презиме, фамилия, населено място, клас, имейл и телефон за връзка.
 2. Творбите се изпращат САМО на имейл адрес: ssf@ssf-bg.eu  (за конкурса „Сигурността, за която мечтая!“ ).
 3. Краен срок за получаване на творбите  - 19 май 2024 година.
 4. Журиране на творбите – победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата, изобразителното и филмово изкуство и фотографията, съгласно обявените критерии.
 5. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди във всички раздели.
 6. Победителите ще получат своите награди на специално тържество, за което предварително ще бъдат уведомени.
 7. Данните на участниците ще бъдат използвани само и единственно за нуждите на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.                                                                                                 

Контакти:  е-mal: ssf@ssf-bg.eu ; телефон за връзка:0879 00 77 76

Лице за контакти: Радостина Якимова, Директор на Фондация „Общество и сигурност“
 

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!