English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Срещи с ИСУН

 

Ние, от екипа за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярваме, че активната комуникация с Вас е от ключово значение за общите ни успехи. В тази връзка стартираме инициативата „Срещи с ИСУН“, с която целим да създадем мрежа от активни потребители на системата, с които да обсъждаме различните функционалности, затрудненията, които срещате и начини, по които да намалим административната тежест и да подобрим не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС. Инициативата ще се провежда текущо в различни градове, а участието в нея ще бъде безплатно за всички желаещи. Срещите ще бъдат предварително организирани, а конкретните теми ще бъдат съобразени с Вашите отговори на настоящата анкета и с актуалните нововъведения в ИСУН. Ако решите да се присъедините към инициативата, своевременно ще получавате информация за темите и графика за провеждане на срещите в избрания от Вас град.

Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече. Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече.

Линк към анкетата

ЕКИП ИСУНИзточник: ИСУН