English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Форум театър – запазете си място!

 
Форум театър – запазете си място!

Всички сме актьори в театър или поне бихме искали да сме в главната роля на собствената си пиеса. Но дали пишем сценария или сме просто пионки, подвластни на обстоятелствата и волата на друг? Можем ли да предвидим трудните ситуации и да ги преодолеем или те ни връхлитат и смачкват? Имаме ли смелостта да казваме свободно това, което мислим или мълчим сякаш сме част от декора? Имаме ли воля да се променяме…

Всичко това ще откриваме и изследваме заедно на откритата сцена за нашия театрален форум. Ще добавим планински декор, неочаквани преживявания, отключващи неподозирани страни у нас. Ще има време за размисли в мълчаливи разходки, в прозрения от срещите с мъдростта на природата, вълнуващи открития през другите, които за дълго ще останат в житейската ни пиеса.

Ако идеята ви харесва, станете част от Форум театъра с нас.

Младежкият обмен е отворен за активни младежи (18-30 г.), с желание да променят и развиват себе си и общността си. Това може да са доброволци към организация, млади лидери, активисти, настроени да търсят решения, а не само да виждат проблеми. 

За младежкият обмен може да кандидатствате индивидуално и като група. Ако сте организация, работеща с младеже, предложете им това преживяване.

Повече за обмена и как да кандидатствате може да намерите на страницата на сдружение ВИА СИВИК

Краен срок: 10 май 2024, но не чакайте до последно..

Публикувано от:

ВИА СИВИК