English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Служител анализи и отчети

 

„Съвет на жените бежанки в България" (СЖББ), независима българска неправителствена организация, основана през 2003 г. от девет жени бежанки и търсещи убежище жени, търси отдаден и квалифициран Служител анализи и отчети.

За нас

С над 20 години опит, СЖББ е първата и най-голямата неправителствена организация, ръководена от бежанци и жени в България. Подкрепили сме хиляди жени, деца, мъже и непридружени непълнолетни, предлагайки платформа за изразяване, застъпничество и овластяване. Нашата мисия включва промяна на обществените възгледи за жените бежанки и предоставяне на решаваща подкрепа по време на хуманитарни кризи.

В партньорство с големи организации, СЖББ предоставя социална работа, психологическо консултиране, хуманитарни дарения, мултикултурно овластяване и информационни сесии на хиляди бежанци, търсещи убежище и украински граждани с временна закрила.

В рамките на проекта "Овластяване на живота", изпълняван до 31.12.2024 г., търсим Служител анализи и отчети.

Местоположение: София, България (с възможност за 100% дистанционна работа)
Тип заетост: Пълен работен ден (40 часа/седмица)

Основни задължения

 • Анализиране на данните, свързани с проекта, поддържане на канали за събиране на данни, изготвяне на месечна статистика, идентифициране на тенденции и ключови показатели за ефективност.
 • Подготвяне на месечни, междинни и годишни отчети по проекта, както описателни, така и изпълнени за външни заинтересовани страни, като си сътрудничите с екипа, за да гарантирате точност.
 • Наблюдение и оценка на свързани с проекта изследвания и анализи, включително продължаване, анализ и писане на един анализ за картографиране на умения.
 • Осигурете стратегически прозрения въз основа на анализ на данни, за да подпомогнете вземането на решения и да идентифицирате възможности за подобрение.
 • Създайте рамки и канали за мониторинг и оценка, за да гарантирате, че проектните дейности са в съответствие с организационните цели.
 • Работете в тясно сътрудничество с ръководителя на проекта, служителя на базата данни, социалните работници и други членове на екипа, за да съберете данни и да осигурите навременно докладване.
 • Разработвайте и проследявайте ключови показатели за ефективност (KPI) и предоставяйте редовни актуализации за ефективността на проекта.
 • Предложете подобрения в процесите на събиране на данни и докладване, като сте информирани за най-добрите практики в индустрията.
 • Действа като фокусна точка за докладване за членовете на финансовия орган и представлява проекта в различни координационни органи и форуми, като се застъпва за целите и постиженията на проекта.
 • Наблюдавайте екипа за обхват, предоставяйки методологична подкрепа и насоки, за да осигурите ефективна мобилизация на общността.
  Квалификации и изисквания
 • Опит:

 • • Минимум 2 години в докладване и наблюдение на проекти
  • Доказан опит в статистическото отчитане, особено с методите за отчитане на агенцията на ООН.
  • Опит в мониторинг на проекти и анализ на данни в НПО.
 • Образование:
  • Магистърска степен по политически науки, статистика, анализ на данни или социални научни изследвания.
 • Умения:
  • Отлични комуникативни и междуличностни способности
  • Владеене на инструменти за анализ на данни.
  • Способност за съвместна работа и спазване на крайни срокове.
  • Владеене на английски език; владеенето на друг официален език на ООН е предимство.
 • Условия:
  • 36 часа/седмица
  • Тази позиция се намира в София, България в централния офис на СЖББ.
  • Месечно възнаграждение 3000 лв. бруто.

Процес на кандидатстване

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят автобиографията си и мотивационно писмо с подробности за техните квалификации и опит. Кандидатурите ще се разглеждат непрекъснато до запълване на позицията. Краен срок за подаване на документи: 03 юни. Моля, изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на нашия имейл: office@crw-bg.org, със заглавие: Служител анализи и отчети.

Присъедини се към нас
Ако сте запалени по подкрепата на бежанци и търсещи убежище и имате необходимите умения и опит, препоръчваме ви да кандидатствате за тази въздействаща роля в СЖББ. Заедно можем да променим живота на нуждаещите се.