English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отворена позиция – Старши сътрудник „Финанси “ – временна заетост

 
„Заедно в час” е една от водещите организации в областта на образованието в България, която работи усърдно за подобряване на качеството на образованието за всяко дете и за преодоляване на предизвикателствата в училищната система. Фондацията търси Старши сътрудник „Финанси“, който да се присъедини към екипа на организацията по заместване за минимален срок от една година.

Тази позиция е подходяща за Вас, ако притежавате следните умения и опит:
 • Умение да извличате и анализирате финансова информация от различни източници, с цел подготвяне на справки, анализи и прогнози за бъдещите финансови перспективи на организацията;
 • Знания и опит в отчитането на съответните финансови транзакции в съответствие с националните счетоводни стандарти;
 • Умение да използвате софтуерни инструменти за финансово моделиране и анализ на данни, за изготвяне на прогнози, сценарии и симулации за финансовите резултати и показатели на организацията.
Отговорности:
 • Подготовка на разнообразни финансови отчети и обобщаване на данни;
 • Финансово-счетоводно съдействие за стопанската дейност на Фондацията – издаване на фактури, разпределяне на разходи между стопанска и нестопанска дейност, изготвяне на различни справки при необходимост;
 • Въвеждане на данни за приходите на Фондацията, тяхното следене, разпределение по бюджети и изразходване по специфични изисквания, ако има такива;
 • Подпомагане на работата на проектните мениджъри по различни проекти, следене на разходите спрямо бюджета по проекта и участие в изготвянето на финансовите отчети по изискванията на проекта;
 • Участие в процеса на бюджетиране във Фондацията на организационно и проектно ниво; отговорност за следене на баланси по проекти;
 • Редовна комуникация със счетоводителите на Фондацията – решаване на извънредни казуси; изготвяне на отчети и справки към счетоводството; получаване и проверка на предоставена от тях информация;
 • Участие в координацията на годишното счетоводно приключване и годишния одит на Фондацията;
 • Нареждане на банкови разплащания в срок и отговорност за тяхната вярност;
 • Отчитане и обобщаване на информация от разходни документи.
Какъв човек търсим?

Успешният кандидат трябва да вярва силно в споделената ни визия, че всяко дете в България заслужава достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал.

Идеалният човек за позицията:
 • има завършено висше образование в сферата на икономиката, финансите или счетоводството;
 • има предишен опит на сходна позиция в друга неправителствена организация или в компания от частния сектор;
 • има много добри комуникационни умения и умее да работи в екип;
 • притежава високо развито внимание към детайла при обработката и анализа на финансова информация;
 • има опит с обработката на данни;
 • има много добри организационни умения, управлява времето си добре и приоритизирането е от силните му/ѝ качества;
 • притежава отлична компютърна грамотност и добри познания в Excel (Pivot Tables, VLOOKUP);
 • владее български и английски език на високо ниво.
Какво предлагаме?
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Заетост на трудов договор по заместване;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна;
 • Възможности за професионално развитие и обучения;
 • Възможност за ползване на карта за спорт;
 • Възможност за дистанционна работа;
 • Работа в екип от високо мотивирани професионалисти в сферата на образованието;
 • Офис на комуникативна локация в София (Орлов мост);
 • Възможност за принос към мисията на “Заедно в час”.
Как да кандидатствате?

Моля, изпратете своята автобиография/LinkedIn, както и кратък отговор на въпроса: “Как бихте използвали Вашите финансови умения и опит, за да осигурите ефективното бюджетиране и адекватната отчетност към дарители, като част от работата си в ролята на Старши сътрудник „Финанси“ в нашата организация?” до 31 май 2024 г. на p.gancheva@zaednovchas.bg.


Публикувано от:

Заедно в час