English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за включване в обучение по водна рехабилитация

 


Какво е водна рехабилитация?

Водната рехабилитация е подпомагаща терапия за подобряване на състоянието на деца и младежи с двигателни и интелектуални затруднения. Провежда се от кинезитерапевт в басейн с топла минерална вода. Изготвя се индивидуален план спрямо нуждите на детето и се водят индивидуални занимания с децата с физически увреждания. Децата и младежите с интелектуални затруднения могат да бъдат включени в групови занимания. Топлата водна среда е изключително отпускаща и помага за намаляване на напрежението в мускулите, както и подобрява емоционалното състояние на децата и младежите.

За кого е поканата?

Каним кинезитерапевти със стаж или студенти последна година на обучение с интерес и/ или опит в работата с деца и хора с увреждания. В обучението ще бъдат включени деца и младежи с увреждания, които живеят в резидентни услуги на фондация „Сийдър“.

Къде и кога ще се проведе обучението?

Обучението е безплатно и е с продължителност от 5 дни. То ще се проведе в периода 24-28 юли в гр. Павел баня. След приключването му участниците ще получат сертификат, а 2-ма от тях ще могат да продължат работа по обучения метод за период от 1 календарна година с почасова заетост в гр. Казанлък.

Кой е обучителят?

Даниела Садикова е основател на СК ШАРК и съосновател на ПараКидс. Тя има докторска степен по кинезитерапия в Национална спортна академия „Васил Левски“ и е магистър по Адаптирана физическа активност и спорт. Основава СК ШАРК през 2015 г. и оттогава работи с деца с двигателни и ментални затруднения по проект ПараКидс, както и с деца с гръбначни изкривявания. Преминала е следдипломни сертификационни обучения по: Бобат за възрастни, MAES и General movement, Мълиган, S.E.A.S, Приложна кинезиология и др.


Как можете да се включите?

Ако обучението представлява интерес за Вас, моля свържете се с Нели Бонева на тел. 0884 378 849 или пишете на имейл адрес: neli@cedarfoundation.org

Кой сме ние?

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г. Мисията ни е да осигурим по-добра грижа за деца и възрастни в неравностойно положение и подкрепа за тяхното интегриране в общността, така че те да имат справедлив, пълноценен и достоен живот. От 2015 г., по покана на Община Казанлък, поехме управлението на 4 резидентни услуги в града – 1 Център за настаняване от семеен тип за деца, 2 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и 1 Защитено жилище. В резидентните ни услуги в момента живеят 37 деца и млади хора, по-голямата част от които са с увреждания. За тях се грижат 50 души персонал включващ различни специалисти – социални терапевти, социални работници, трудотерапевти. През есента на 2023 г. отново бяхме избрани с конкурс на Община Казанлък да продължим управлението на центровете за следващия 5 годишен период.  Публикувано от:

Фондация "Сийдър"