English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за включване в обучителен курс

 
 

Здравейте, I am you peace global набира 4 участници за обучителен курс, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе в Carei, Румъния през периода 10 – 18 септември 2024 

Участници от България – четири: на възраст 18+ без ограничение.

Страни участници (8): Румъния - домакин, Унгария, Португалия, Испания, Йордания , Италия , Турция  и България

ВАЖНО: Моля, задължително прочетете цялата информация преди да кандидатствате! Трябва да знаете Английски език на поне основно разговорно ниво и да имате интерес към темата. Пътуването се осъществява само с начална точка от България и обратно !

Проект: „Speak Uр!" - The aim of the project is to increase the emotional resilience of youth workers be equipping them with the skills of speaking as a tool to express their ideas and competences.

По проекта се покриват всички разходи за настаняване  и храна, както и транспортните разходи  до 275 евро на човек. Билетите първо се закупуват от Вас, а след това разходите се възстановяват до определения лимит. ВАЖНО: Пазете всички оригинални билети и фактури, за да може организаторът да Ви възстанови сумите.

Има такса за участие от 30 евро към българската организация.

Който проявява интерес, моля в срок до 24:00ч. на 23 юни (неделя) да попълни този формуляр:
Ако имате въпроси, задавайте ги на страницата ни във ФБ.

Споделете поканата с приятели

Поздрави,

Eкипа на сдружение „I am you peace global” 30/05/2024


Публикувано от:

Ай Eм Ю Пийс Глобал