English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Координатор „Фондонабиране и комуникации”

 

Фондация “Сийдър” обявява свободно постоянно работно място за длъжността Координатор „Фондонабиране и комуникации” за централния офис на организацията в гр. София. Търсим отговорен, инициативен и енергичен човек, който:


 • Участва в създаването и прилагането на годишните стратегии по фондонабиране и комуникации на фондацията;

 • Подпомага планирането и провеждането на събития и кампании за набиране на средства, като осигурява логистична подкрепа и комуникира с партньори;

 • Проучва потенциални дарители и подкрепя развиването на партньорства с тях за кампании за маркетинг с кауза, поставяне на дарителски кутии и ангажиране на корпоративни дарители;

 • Подпомага осъществяването и отчитането на програмите за редовно дарителство;

 • Създава тематични галерии от снимки, които да се използват за социалните медии и уебсайта на фондацията;

 • Подкрепя екипа в създаването на съдържание относно дейността на фондацията.


Успешният кандидат отговаря на следните изисквания:

 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо) - минимум ниво B2;

 • Желание да промотира каузата на фондацията към различни публики;

 • Компютърни умения - Word, Excel, Power Point;

 • Опит с WordPress, MailChimp и платформи за дизайн като Canva ще се счита за предимство;

 • Висше образование;

 • Отговорност и желание да развива и поддържа добри партньорски отношения;

 • С интерес към социални каузи;

 • Екипен играч, открит, не се страхува да споделя идеи.

Предлагаме трудов договор, възможности за кариерно развитие, конкурентна заплата и дружелюбна работна среда.

Позицията е на пълен работен ден и е базирана в офиса на фондацията в гр. София с нередовно пътуване в страната.

Документи за кандидатстване: 

1. Автобиография
2. Мотивационно писмо 


Кандидатите за тази позиция могат да изпращат горепосочените документи на вниманието на Александрина Димитрова - Изпълнителен директор по електронен път на: alexandrina@cedarfoundation.org


Краен срок за подаване на документите: 03.07.2024 г. 

Начална дата за встъпване в длъжност: По договаряне
Ще се свързваме за интервю само с одобрените по документи кандидати.


Публикувано от:

Фондация "Сийдър"