English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дизайн на социална промяна (двудневно безплатно обучение) by IMPACT HUB / BIRDs in BG

 
Дизайн на социална промяна (двудневно безплатно обучение) by IMPACT HUB / BIRDs in BG

Заповядайте на двудневното безплатно обучение „Дизайн на социална промяна", организирано от фондация Impact Drive като част от програмата BIRDs in BG.

Записване от този линк: https://www.impactdrive.eu/events/dizayn-na-sotsialna-promyana?fbclid=IwAR1SSD-HuIzflgVNHgdy220wnQU9c-eTArvbB3hMQpvkXKxE99gQ7kg3sCQ

Обучението „Дизайн на социална промяна" e част от серията ни Impact HUB (Хъб за въздействие):

Хъбът се фокусира върху способността на гражданските организации да предлагат решения, нови идеи и подходи към съвременните обществени проблеми. Хъбът, също така, цели да осигури устойчива и гъвкава работа на гражданските организации в непрекъснато променящата се среда и да предостави на професионалистите в тях, необходимите знания и умения за ефективна и въздействаща работа.

Обучението „Дизайн на социална промяна" се фокусира върху съвременни подходи в намиране и стратегизиране на решенията за промяна. Ще обхванем теми и подходи свързани с генериране на идеи, развитие на социални иновации, включване на заинтересованите групи и работа с общностите ни, тенденции в гражданската работа, теория на промяната и планиране на въздействието, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране.

Обучението „Дизайн на социална промяна" е подходящо за членове на екипи, вземащи решения за развитието на организацията – членове на ръководните органи, изпълнителни и програмни директори, управители и т.н.

От участниците, очакваме да демонстрарат мотивация за участие, готовност да прилагат наученото, както и  да имат готовност да се включат пълноценно в обучението и да присъстват на всички сесии. Участието в обучението, става на база, подадена регистрационна форма и одобрение от екипа, че участника отговаря на критериите за участие.

Очакван резултат от обучението: организациите да имат ясна визия, мисия и приоритети за работа, което да им помогне и при планиране на приоритетите, с които ще кандидатстват за финансова подкрепа, както и в оптималното оперативно планиране и фондонабиране.
___

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.Публикувано от:

Фондация Импакт Драйв

Сходни публикации

Безплатно обучение: Изграждане на силни съюзи (20-21 юни, гр. София)

Безплатно обучение: Изграждане на силни съюзи (20-21 юни, гр. София)

Скъпи колеги, радваме се и тази година да ви поканим да вземете участие в нашето безплатно двудневно обучение за граждански

Безплатно обучение: Дизайн на социална промяна (30-31 май, гр. София)

Безплатно обучение: Дизайн на социална промяна (30-31 май, гр. София)

Скъпи колеги, радваме се и тази година да ви поканим да вземете участие в нашето безплатно двудневно обучение за граждански

24.04 - Как да се грижим за психичното здраве на децата – уебинар за родители и педагогически специалисти

24.04 - Как да се грижим за психичното здраве на децата – уебинар за родители и педагогически специалисти

На 24 април от 18:30 ще говорим за това как психичното здраве влияе върху начина, по който децата мислят, чувстват, действат и