English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национален Сай Хай Фест (научен фестивал)

 
Национален Сай Хай Фест (научен фестивал)

Фондация Сай Хай и Биологически факултет, имат удоволствието да Ви поканят на Национален фестивал „Сай Хай Фест” на 11 юни, от 12:00 часа.

Научният фестивал „Сай Хай Фест“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.

Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Учениците от клубовете „Еко Шампиони“ от 5 града в страната преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците. С подкрепата на преподаватели и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни експерименти и прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. Публиката ще може да гласува и избере най-добрият проект. Жури ще избере втори отбор победител.

 По време на събитието ще можете да се запознаете с образователната програма за развиване на научна грамотност, разработена от Фондация Сай Хай и да обмените опит с нашите преподаватели в осъществяването на STEM подход при воденето на клубовете.

За допълнителна информация и потвърждаване на участието можете да се обръщате към Ренета Богданова, ръководител на проекта, тел. 0889766788, e-mail: r.bogdanova@sci-high.org или да се регистрирате тук: https://forms.gle/ChaprkT4xVJR6Nfq8. Събитието е безплатно.

Повече информация за фондация Сай Хай, можете да откриете на www.sci-high.org .

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани - www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.

Публикувано от:

Сай Хай

Сходни публикации

Научен фестивал Еко Шампиони в Козлодуй

Научен фестивал Еко Шампиони в Козлодуй

Сдружение Враца Софтуер Общество,  Фондация ХАЛО и СУ „Св. св. Кирил и Методий" има удоволствието да Ви поканят на научен фестив

Летни проекти с ученици - как и защо да го правим?

Летни проекти с ученици - как и защо да го правим?

Лятото е най-очакваното време за всеки учител и ученик. Но може ли то да се превърне в нова възможност за учене и

Училищен научен фестивал, 97 СУ „Братя Миладинови”

Училищен научен фестивал, 97 СУ „Братя Миладинови"

Фондация Сай Хай и 97 СУ „Братя Миладинови“ имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал „Еко Шампиони“. Той ще се