English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Училищен научен фестивал, 97 СУ „Братя Миладинови"

 
Училищен научен фестивал, 97 СУ „Братя Миладинови”

Фондация Сай Хай и 97 СУ „Братя Миладинови“ имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал „Еко Шампиони“. Той ще се проведе на 26 май 2023 г. от 10.30 ч.  във фоайето на 97 СУ „Братя Миладинови”. По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към 97 СУ „Братя Миладинови“ ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Хасково и региона.

Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. София преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците. С подкрепата на преподаватели от София и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. А два от отборите от гр София (получилите най-висока оценка от журито и събралите най-много гласове от публиката на фестивала) ще преминат на следващ етап в състезанието и ще участват в научен фестивал на национално ниво.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Ренета Богданова, координатор на проекта, тел. 0889766788, e-mail: r.bogdanova@sci-high.org. Събитието е безплатно, но изисква регистрация тук: https://forms.gle/e1guT1N6nBSJ9GVx8

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани - www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.


Публикувано от:

Сай Хай

Сходни публикации

Уебинар „Кариерно ориентиране за родители”

Уебинар „Кариерно ориентиране за родители"

Щастието на подрастващите е много по-важно от всички знания, които могат да се получат в „най-добре“ класираното според ДЗИ/НВО

Представяне на образователната игра „Пътят на промяната“, посветена на пътната безопасност

Представяне на образователната игра „Пътят на промяната“, посветена на пътната безопасност

Официалното представяне на разработената от нашия екип образователна игра „Пътят на промяната" е на 4-ти ноември 2023 г. Играта

Национален конкурс „Най-здравословна рецепта за училище 2023”

Национален конкурс „Най-здравословна рецепта за училище 2023”

Ако обичаш да приготвяш здравословна храна, която лесно можеш да хапнеш и в училище,  включи се в Националния конкурс