English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"Национален алианс Усмихни се с мен" и Настоятелството при 104 ОУ "Захари Стоянов" набираме дарения за изграждане на достъпни тоалетни в ...

 

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В ГР. СОФИЯ

ЗАПОЧВАМЕ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В КВ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.


 

През лятото на 2013 год., в 104 ОУ „Захари Стоянов“ ще бъде извършен цялостен ремонт на всички санитарни помещения в училището. С подкрепата и съдействието на Училищното настоятелство е изготвен цялостен Архитектурен проект относно преустройството и ремонта на санитарните помещения в училището, придружени и с Конструктивен и ВиК проект.

Проектът предвижда и изграждането на архитектурно достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания, на всеки един от трите етажа на училището, изцяло съобразени и отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.


Към момента училището не разполага с достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания. Разполага единствено с рампа до първия етаж на училището.


„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

и УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ в гр. София, решихме да се обърнем с молба за финансова подкрепа към българската общественост и българския бизнес.

Сумата, която се надяваме да съберем чрез кампанията си, е проектно предвижданата стойност на достъпните санитарни помещения за деца с физически увреждания и на трите етажа на училището,

в размер на 25 000 лева.


Цялостният ремонт на всички санитарни помещения в училището, ще бъде извършен основно със средства от училищния бюджет, за което Настоятелството изказва огромна благодарност към Училищното ръководство. Но изграждането на достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания, изцяло съобразени и отговарящи на държавните нормативни изисквания, налага сериозни преустройства и на трите етажа на училището, поради което заделените средства от училищния бюджет няма да стигнат и за тяхното изграждане.


Можете да дарите средства по банковите сметки и на „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“, и по сметката на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“. В основание за превод Ви молим да посочите: „Дарение за изграждане на достъпни санитарни помещения в 104 ОУ „Захари Стоянов“.

Сметка на „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“: IBAN BG39STSA93000017309426 BIC – STSABGSF

Сметка на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“: Стопанска и инвестиционна банка IBAN: BG22BUIB98881009011900 BIC: BUIB BG SF

Всеки дарител може да получи документ, удостоверяващ направеното дарение/я, който му дава право да ползва данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация, както и ще се радваме да се свържете с нас, за да ви предоставим допълнителни информация.

 

Нашето огромно желание е, Училището ни да отвори врати за всички български деца, без разлика и дискриминация поради двигателни и други увреждания.

Искаме училището ни да осигури приемаща и благоприятна среда за развитие и израстване на всяко едно българско дете, да се развива и да предоставя все по-достъпно и качествено образование за всички ученици.

 

Контакти за връзка:

 

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“ – Теодора Пиралкова, тел.: 0888 87 97 98, имейл: na_usmihnisesmen@abv.bg

 

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“Йордан Левордашки, председател на УС, имейл: nastojatelstvo@abv.bg