English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОДКРЕПЕТЕ КАМПАНИЯТА НИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

 

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

И

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В ГР. СОФИЯ,

 

ЗАПОЧВАМЕ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В КВ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.

 

През лятото на 2013 год., в 104 ОУ „Захари Стоянов“ ще бъде извършен цялостен ремонт на всички санитарни помещения в училището. С подкрепата и съдействието на Училищното настоятелство е изготвен цялостен Архитектурен проект относно преустройството и ремонта на санитарните помещения в училището, придружени и с Конструктивен и ВиК проект.

Проектът предвижда и изграждането на архитектурно достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания, на всеки един от трите етажа на училището, изцяло съобразени и отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Към момента училището не разполага с достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания. Разполага единствено с рампа до първия етаж на училището.


„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“

и УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“ в гр. София, решихме да се обърнем с молба за финансова подкрепа към българската общественост и българския бизнес.

Сумата, която се надяваме да съберем чрез кампанията си, е проектно предвижданата стойност на достъпните санитарни помещения за деца с физически увреждания и на трите етажа на училището, e в размер на 25 000 лева.

 

Ремонтът ще бъде извършен основно със средства от училищния бюджет, за което Настоятелство изказва огромна благодарност към Училищното ръководство. Но изграждането на достъпни санитарни помещения за деца с физически увреждания, изцяло съобразени и отговарящи на държавните нормативни изисквания, налага сериозни преустройства и на трите етажа на училището, поради което заделените средства от училищния бюджет няма да стигнат и за тяхното изграждане.

 

Можете да дарите средства по банковите сметки и на „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“, и по сметката на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“. В основание за превод Ви молим да посочите: „Дарение за изграждане на достъпни санитарни помещения в 104 ОУ „Захари Стоянов“.


 Сметка на „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“: IBAN BG39STSA93000017309426 BIC – STSABGSF

Сметка на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“: Стопанска и инвестиционна банка IBAN: BG22BUIB98881009011900 BIC: BUIB BG SF

Нашето огромно желание е, Училището ни да отвори врати за всички български деца, без разлика и дискриминация поради двигателни и други увреждания. Искаме училището ни да осигури приемаща и благоприятна среда за развитие и израстване на всяко едно българско дете, да се развива и да предоставя все по-достъпно и качествено образование за всички ученици.

 

Всеки дарител може да получи документ, удостоверяващ направеното дарение/я, който му дава право да ползва данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.  Ще се радваме да се свържете с нас, за да Ви предоставим и допълнителна информация.

 

Контакти за връзка:

 

„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН“ – Теодора Пиралкова, тел.: 0888 87 97 98, имейл: na_usmihnisesmen@abv.bg

 

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при 104 ОУ „Захари Стоянов“Йордан Левордашки, председател на УС, имейл: nastojatelstvo@abv.bg