English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ЛИЧНО – за разЛИЧЕН свят. Кампания на Фондация “Светът на Мария” в подкрепа на хората с интелектуални затруднения

Организация: Светът на Мария
 

Подкрепете ни днес с дарителски смс с текст DMS SVETOVE на 17777

С вашето дарение Вие ни помагате да подобрим живота на човек с интелектуално затруднение!


За да видите клипа на кампанията, кого подкрепяте и и кой вече ни подкрепи, посетете www.mariasworld.org.

Защо да ни подкрепите:

Лицата с интелектуални затруднения в България са общо 46 313. От тях младите хора на възраст от 16 до 39 години с лека степен на интелектуално затруднение са приблизително 5 000. Около 20 % от тях, или 1 000 души, живеят на територията на Столична община.

Хората с интелектуални затруднения в България са сред най-дискриминираните и изолирани групи. Те често прекарват дните си сами или затворени в тесния семеен кръг, без смислени занимания, пълноценни социални контакти или възможности за избор и развитие на потенциала си. Независимо от степента на интелектуално затруднение обикновено повечето от тях не работят. Извън пазара на труда често остават и членове на семейството им, които са поели грижата за тях.

Проблемите на младите хора с интелектуално затруднение включват: ограничен брой на съществуващите услуги и затруднен достъп до тях, несъобразяване на услугите с реалните потребности на потребителите и липса на адекватни възможности за социалното включване и заетост на младите хора в дейности, които имат развиваща потенциала им роля.

Младите хора с интелектуални затруднения са една от най-рисковите групи по отношение на социално изключване и пренебрегване на правото им на интеграция на пазара на труда. В София към настоящия момент има един общински дневен център за хора с ментални увреждания с капацитет 60 души – „Света Марина", и един частен център с капацитет 20 души. В България няма център за изцяло трудови занимания за хора с интелектуални затруднения.


Къде отиват Вашите дарения?

Събраните средства ще подпомогнат развитието на една иновативна за България услуга – Дневен център за обучение в трудови умения на хора с интелектуални затруднения. Дневният център се намира в гр. София, кв. „Гоце Делчев", ул. „Риккардо Ваккарини" № 8 и е предназначен за хора с лека и умерена степен на интелектуални затруднения в активна възраст, които имат желание за развитие и водене на сравнително самостоятелен начин на живот. В професионалната кухня на Дневния център ще бъде реализирана специална програма за придобиване на умения за приготвяне на храна под ръководството на професионален готвач с дългогодишен опит. Част от обучените в тази програма хора с интелектуални затруднения ще обслужват т.нар. „Защитено кафене", което предстои да заработи като част от Дневния център. Кафенето тип бистро ще бъде отворено и за външни посетители.


Основните дейности в дневния център са:

  • Дейности, свързани с производство на ароматни ръчни свещи и сапуни
  • Дейности по усвояване на битови умения и приготвяне на храна
  • Приложни дейности, свързани с изработката на декоративни предмети
  • Дейности извън Дневния център, свързани с доброволчество и развитие на социални умения
  • Програма за работа със семействата „Училище за родители"
  • „Защитено кафене" като място за срещи с общността и общуване.


Този социален проект ще даде възможност на хората с интелектуални затруднения да усвоят ключови умения в реална среда, а клиентите от общността ще повишат своята социална интелигентност и чувствителност към различията.