English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания за Подкрепено вземане на решения

 

Кампанията е инициатива на Български център за нестопанско право и нашите партньори Глобална инициатива в психиатрията -София, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Национална организация на потребителите на психично здравни услуги, Асоциация Аутизъм, Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения.  

Кампанията адреса проблема за личното упражняване на права от хора с психично здравни проблеми и интелектуални затруднения. Проблемът е, че обикновено хората, които имат диагноза за психична болест или интелектуално затруднение, се приемат за по-неможещи и най-добрата „защита", която често им се предлага, е поставянето им под запрещение. Последиците от това са далеч от идеята за свобода, закрила и грижа, която някой би могъл да вложи в подобен механизъм. Резултатът: много често поставянето на хората под запрещение ги изправя директно пред социална изолация, насилие и малтретиране в общността и в институциите; към 2012 г. от близо 7500 лица под запрещение 3500 са настанени за „грижа" в специализирани институции, а там правото им на живот, свободен от изтезания и унижения, е отнето.

Решението, което предлагаме е подкрепено вземане на решения като сбор от механизми за подкрепа, насочена към лично упражняване на права, съобразно избора, волята и предпочитанията на човека в нужда. Подкрепеното вземане на решения се задейства за определено време и в конкретни сфери от живота, за които човекът среща затруднения да се справи абсолютно сам. Поради това то е ключът за овластяване и в същото време е предпазната мярка срещу подчиняването на живота на хората с увреждания на интересите, амбициите, страховете и представите на други хора.

Можете да станете част от кампанията като я подкрепите тук, като споделите страницата на кампанията www.equalrights.bcnl.org във фейсбук или като свалите банер на кампанията и го публикувате на вашата интернет страница.