English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Възможност за учене"

 
Инициативата ни има за цел повишаване образователната подготовка и успеваемостта при кандидатстване във ВУЗ на ученици, в неравностойно положение, ученици в 12 клас през настоящата учебна година.

            

          Курсовете по български език и литература (хорариум 80 часа) ще се провеждат в Димитровград от проф. Адриана Дамянова и проф. д-р Николай Чернокожев от СУ "Св.св. Климент Охридски" - София.

        Преподаватели от катедрата по биология към Медицински университет - Пловдив ще проведат консултации два пъти в годината . Ще бъдат давани методически разяснения и насоки. Втората консултация ще съдържа и проверка на знанията. Участниците в консултациите ще бъдат поканени на информационния ден, организиран от МУ-Пловдив и безплатно участие в пробния тест по биология.

     

Курсовете са безплатни за деца от семейства с нисък

доход (под 175лв. на член от семейството), сираци и полусираци, деца, излизащи от институция, деца с леки физически увреждания.

       

        За първи път в Димитровград се организират кандидат-студентски курсове с преподаватели от елитни български университети! Спестете време и средства на вас и децата ви!

Включете се!


Необходимата сума за една година е 9400 лв.