English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Защото сме хора!

Организация: Каритас България
 

Помогни на самотен и болен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом


Кампания на „Каритас" в подкрепа на болни възрастни хора, с ниски доходи и съпътстващи здравословни проблеми, нуждаещи се от лечение и дългосрочни грижи, но неможещи да си ги позволят. Често, оставени сами на себе си, без близки и роднини, на които да разчитат.

За тях „Каритас" реализира услугата Домашни грижи, чрез която предоставя нужните на възрастните хора здравни и социални грижи в удобно за тях място, където те се чувстват най-спокойни – в техните домове. Освен професионални грижи, сътрудниците на „Каритас" предоставят топлина и човешко отношение, от които възрастните хора най-много се нуждаят.

Домашните грижи осигуряват спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините. В грижа и обич.

Защото СМЕ ХОРА!


Благодарение на услугата „Домашни грижи на Каритас" 334 възрастни хора в нужда получават грижа и разбиране в своя дом. С всеки привлечен към каузата човек увеличаваме шансовете на един възрастен човек да изживее старините си достойно.


За осигуряването на комплексни домашни грижи на един възрастен човек на месец, изцяло съобразени с неговото конкретно състояние и нужди, са необходими 60 лв. Това прави възможно мобилните екипи към „Домашни грижи на Каритас" да му предоставят необходимите грижи и брой посещения, специализирани манипулации, консумативи и консултации.

Помогни на болен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом! Дари 60 лева сега и му осигури домашни грижи за един месец и спокойствие в изживяването на старините!


Можете да изразите вашата подкрепа, като:


Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.


Дарите по банков път, като впишете в основанието за плащане: Домашни грижи на КаритасДарите по ведомост - ангажирането Ви с каузата, ще бъде от важно значение за възрастните хора в нужда.


Дарите онлайн, като посетите сайта на организацията: www.caritas-bg.org


Чрез маркетингово обвързване с нашата кауза:


а) поставяне на логото на Домашни грижи на Каритас върху опаковки на произвежданите от Вашата фирма продукти, като процент от продажната цена на продукта отива за каузата;

б) разпространение на специално създадения за нуждите на кампанията единен дарителски номер (DMS), чрез опаковките на някои от произвежданите от Вашата фирма продукти;


Участвате като доброволец в дейностите на „Каритас", насочени към болни възрастни хора. Вашите умения – професионални и личностни, ще бъдат истински дар за възрастните хора в нужда.

Да помогнем на възрастните хора отново да се почувстват достойни граждани и да изживеят старините си спокойно. В грижа и обич.

Защото СМЕ ХОРА!


Медийни партньори:

БНТ, БТВ Медиа Груп, Нова Броудкастинг Груп, БНР, Информационна агенция „Фокус", Радиоверига „Фокус", Радио Благоевград, „Метрополитен" ЕАД, „Моушън артс" ООД„Метрореклама", „Публисис" АД.