English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания Талантливите деца на Благоевград

 

 

Стартира Коледната кампания на Фондация „РАВЕН СТАРТ" /ФРС/ - Талантливите деца на Благоевград за набиране на средства за подкрепа на десет талантливи младежи, изявени в различни области – наука, изкуство или спорт, но в изключително затруднено материално положение. Те са отличени с много високи постижения от олимпиади и състезания и имат силна мотивация да продължат успешното си развитие, въпреки финансовите бариери, с които се сблъскват ежедневно. Инициативата цели да събере средства за повишаване на техните знания и умения, чрез заплащане на различни курсове, уроци, такси за изпити, купуване на учебни помагала и материални придобивки, свързани с повишаване професионалната квалификация на младежите. Важна част от концепцията на Талантливите деца на Благоевграде, че директно не се дават никакви пари на представителите на целевата група с цел максимална защита на интересите им, тъй като те са непълнолетни. Помощта се извършва чрез заплащане на курсове и закупуване на материали, а когато е възможно и чрез ваучери за услуги и консумативи.

Ако желаете да помогнете за осъществяването на тази кауза, може да направите дарение по банков път:

Първа инвестиционна банка - клон Благоевград IBAN BG29FINV91501216004602

BIC FINVBGSF Основание за плащане: Дарение.