English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"Да дарим късче щастие на децата в неравностойно положение”

 
От Сдружение "Чиста съвест" със седалище гр.Варна, за връзка тел. +359895063096,+359897396558 ; e-mail: chista_suvest@abv.bg

Уважаеми Дами и Господа ,
С настоящото писмо искаме да Ви уведомим за Проекта, който инициираме под надслов "Да дарим късче щастие на децата в неравностойно положение". Той предвижда изграждането на адаптирани детски площадки за деца в неравностойно положение, оборудвани с подходящи и безопасни за нуждите им съоръжения, които ще включват и съоръжения за здрави деца. Проектираните площадки ще са разположени на открито и в закрити помещения и ще могат да бъдат ползвани, както от деца с увреждания, така и от здрави деца.
Идеята е провокирана от факта, че на територията на Област Варна няма подобни места /закрита адаптирана площадка няма и в страната/, където деца със специални потребности да могат да играят чувствайки се комфортно, а родителите им да са спокойни за тяхната безопасност. Чрез създаването на смесени детски площадки – уреди и съоръжения, както за деца в неравностойно положение така и за здрави деца, ние мислим за интегрирането и социализирането на тези деца.
Първите места, на които ще се изградят площадките са: Карин дом, Логопедична детска градина"Бриз-20" и ОДГ №9 "Ален мак", а в последствие из целия град и областта.
Надяваме се на ползотворна и ефективна съвместна работа с повече хора, институции, организации, агенции и др., които да се отзоват, за да може да облекчим и оцветим поне малко изпълнения с трудности и ограничения живот на децата в неравностойно положение и техните родители.

За реализацията на първия етап – изграждане на детска площадка на територията на "Карин дом" е необходимо събирането на дарения в размер на 73858,88 лв, като сме стартирали събирането считано от 17.10.2013 год.
Банковата сметка, която е отворена за всички, които пожелаят да видят движението по сметката : SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК :TTBB BG 22
BG08TTBB94001526492831 BGN