English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОДАРЪЦИ за НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

 

    Фондация за социална промяна и включване (ФСПВ) в сътрудничество с Trussell Trust (ТТ) Великобритания раздава 7250 подаръка за Рождествените и Новогодишни празници на хора и общности в непривилигировано положение (домове за деца лишени от родителски грижи, затвори, ромски общности, пансиони за деца, центрове за грижа за бебета и деца и много други). Кампанията е с дълга традиция. Тази година ще бъдат раздадени кутии в 49 населени места в България.

Подаръците идват от Великобритания и са подготвени с любов и внимание от деца, ученици от местни училища, семейства и възрастни доброволци на Trussell Trust Великобритания.

Всеки подарък съдържа вещи от първа необходимост: тоалетни принадлежности, шалове, шапки, ръкавици, лакомства за децата и много други. Кутиите са грижливо опаковани в цветни хартии за повече радост и празнично настроение.

Тази година в рамките на две седмици, от 9 декември екипът ще посети 49 градове и села в страната и ще раздаде 7250 кутии с подаръци на деца от домове, самотни родители, семейства на лишени от свобода, бежанци; жени, пострадали от насилие и жертви на трафик; хора, живеещи в крайна бедност. За кампанията, господин Парсънс, оперативен мениджър на ТТ за България сподели: „Trussell Trust раздава Коледни подаръци в България вече 12 години. Първата година кутиите бяха 600, а сега са над 7000. Броят нараства устойчиво и е наистина прекрасно, че хората в Обединеното кралство имат възможност да застанат зад този проект, който ни дава възможност да достигнем до толкова много деца, живеещи в домове и толкова много уязвими хора, защото това подпомага работата на „Фондация за социална промяна и включване", нашата работа с младите хора и особено с тези, които напускат институционалната грижа. Освен това този проект кара хората в Обединеното кралство да се замислят за хората извън своята страна. Кара ги да станат активни и включени в доброволчески каузи. По-голям брой от тях стават доброволци и се включат в подготовката на подаръците. Доброволците са стотици, а донорите - хиляди. А това е един хубав начин да ангажираме хората във Великобритания, да видят какво се случва тук. Аз се ангажирах с доставката на подаръците в България. Вълнуващо е."

Хората, които ще получат подарък се подбират с помощта на училища, детски градини, домове за деца, неправителствени организации, църкви и други институции, които работят с хора в неравностойно положение.


·„Фондация за социална промяна и включване" (ФСПВ) (www.fscibulgaria.org) е основана през 2008 година. Основната й дейност е изграждане на мрежа от наблюдавани жилища за младежи, които напускат домове за деца лишени от родителски грижи – програма „Дом възможност", където младежите получават подкрепа за адаптация към самостоятелен живот, придобиване на трудови навици и социални умения, които да подпомогнат прехода към независим живот.

·The Trussell Trust Великобротания (ТТ) (www.trusselltrust.org) е благотворителна организация, която работи в България от 1997 година. Основна цел на организацията е намаляване на бедността и последиците от нея и възвръщане на надеждата на хора, живеещи в крайна бедност и маргинализаци. Във Великобритания Trussell Trust организира мрежа хранителни банки (Foodbank), които осигуряват прехрана за три дни на хора, изпаднали в крайна бедност.  На територията на Великобритания, Trussell Trust има 400 хранителни банки, между април и септември 2013 г. са подпомогнати 355 985 души, като над 120,000 (35 %) са деца.  Организацията има създадени 18 социални предприятия и изцяло се самоиздържа със сериозната подкрепа на местната общност.