English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Кампания за устойчиво използване на лечебните растения в България

 

Проектът „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България" се осъществява от Фондация „Информация и природозащита", Българското национално радио и ЕкоЛогични Консултации ЕООД. Съфинансиран е от Европейската комисия чрез Програмa Life +.

Проектът представлява образователна и информационна кампания, която цели да подобри информираността относно устойчивите и доходоносни начини на събиране, култивиране и обработване на лечебните растения. Кампанията се осъществява с помощта на Българското национално радио по програма "Хоризонт" и регионалните радиостанции Пловдив и Стара Загора. Чрез рубриките, излъчени по БНР и публикации в други медии, посланията и информацията на Проекта ще достигнат до цялата национална общественост. 

Дейностите са насочени към местните общности, които живеят в районите, близки до местообитания на лечебни растения, експерти от местните власти, областните управи и регионалните органи на МЗХ и МОСВ, неправителствени организации, образователни и научни институции, журналисти от местните и национални медии, широката общественост.

Целта на проекта е популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, създаване на нагласи и умения за опазване на богатите ресурси на страната ни чрез развитие на природосъобразни икономически инициативи.

Тук ви предлагаме да се включите в анкетата на проекта „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България".



Източник: БНР, 1.02.2014