English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Набиране на кандидати от цялата страна за обучители по международната програма 'Трениране на Успешни Родители '(ТУР) на д-р Томас Гордън

Организация: Успешни Родители
 

Уъркшоп за обучители по международната образователнапрограма Parent Effectiveness Training(PET),Трениране на Успешни Родители (ТУР ) на д-р Томас Гордън.

София -Април 2014

Прием на документи през Февруари и Март2014за кандидати от цялата страна

За одобрени кандидати предлагаме отстъпка от таксата-участие до 31.03 .2014 ,както и за двама и повече одобрени кандидати от професионални екипи или сдружения.


Гордън Трейнинг България в качеството си на официален представител на институт Gordon Training International (GTI)ще проведеобучителен уъркшоп за инструктори – професионалисти по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) на територията на България.

ТУР е създадена през 1962г. от три пъти номинирания за Нобелова награда американски психолог д-р Томас Гордън, като превантивна програма – Обучение преди проблемите.

Преподава сев САЩ и в над 50странипо света от над 100 000 сертифицирани инструктори. ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадрив уменияза ефективно общуване и разрешаване на конфликтии е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.

ТУРсе преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International.Над 7 милиона души са обучени или чели книга по модела на д-р Гордън в над 50 страни по света и на над 45 езика. Програмата е доказала своята универсалност,приложима екъм всеки културен и етнически произход.

Ползите за Вас в качеството ви на сертифицирани ТУР  обучители    на Институт Gordon Training International за България.

·Предоставяте  образователен модел доказал своята ефективност в над  50 страни по света.

·Базирате се на 3 годишен опит на функциониране на програмата на територията на България

·Предоставят ви сеknow howдобри практики както на международния опит ,така и на територията на страната относно структура ,стандарт, маркетинг,бенефициенти.

·Работите смеждународнотометодологическо ръководство за инструктори (PET instructor guide)преведено на български език


E-mail: gordonbulgaria@gmail.com

Web site: www.gordonbulgaria.com ,www.gordontraining.com ,

International P.E.T

Дарина Георгиева – представител на GordonTrainingInternational

Тел: 0898579018

Мариана Шмит – координатор по програмите на GordonTrainingInternational

Тел: 0893349541