Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20

Кампания "Чети с мен"

Министерството на културата поставя началото на кампания за насърчаване на четенето и грамотността сред гражданите от всички възрасти с масово четене, което ще се проведе на 28 септември 2014 г., от 11 ч. в Борисовата градина в София. Очаква се в събитието да участват известни личности от различни сфери на обществения живот.


ББИА ви призовава в сътрудничество с местни институции да организирате и във вашето населено място такова масово четете на същата дата и по същото време. Нека се опитаме всички заедно да поставим рекорд по масовост на четенето за страната.


Моля до 23 септември 2014 г. да изпратите информация за планираните от вас инициативи на имейл: m.borisova@lib.bg .


Дългосрочните цели на кампанията са:

  • Да привлече общественото внимание върху сериозния проблем свързан с грамотността и четенето.
  • Да провокира обществен натиск върху институциите и политическите сили за целенасочени усилия за повишаване грамотността на българските граждани.
  • Да съдейства за създаването на позитивно отношение към четенето.
  • Да насърчи разширяване на инициативите, свързани с четенето, като представи добрите примери.
  • Да представи успешни практики на родители, учители, библиотекари, които са запалили любовта към четенето у децата.
  • Да подкрепи българската литература и българските автори.

Тази кампания е дело на коалиция от организации, които професионално са свързани с четенето и грамотността: Министерство на културата; Министерство на образованието и науката; Аз-чета; Асоциация „Българска книга"; Българската асоциация по информационни технологии; Българска библиотечно-информационна асоциация; Български дарителски форум; Детски книги; Книголандия; Национална мрежа за децата; Национална мрежа „Родители"; Сдружение на българските писатели; Синдикат на българските учители; Съюз на артистите в България; Съюз на народните читалища; Център за приобщаващо образование; УНИЦЕФ; университети; Фондация „Глобални библиотеки – България"; Фондация „Заедно в час"; чужди културни институти.


Коалицията е отворена за присъединяване за всички други организации и институции, които споделят целите на кампанията „Чети с мен". Вече е активна и Фейсбук страницата на кампанията.


Библиотеките са сред първите, които чрез Маратона на четенето от 2006 г. алармират за отлива от четенето и произтичащите от това проблеми. Нека подадем ръка на Министертво на културата и бъдем водещи по места в националната кампания за насърчаване на четенето.